Brug af Orifarms website, www.apovit.dk, er underlagt følgende vilkår og betingelser:

 1. Vilkår for brug
  Ved brug af dette website accepterer du uden begrænsning eller forbehold nedenstående
  vilkår for brug og accepterer, at alle andre aftaler mellem dig og Orifarm Group
  (”Orifarm”) erstattes i dette tilfælde.
 2. Formål med oplysningerne
  Formålet med Orifarms website, www.apovit.dk, er at oplyse om Apovit produkterne og
  hvem som kan bruge dem. Alle informationer på dette site er udelukkende til
  informationsbrug og er ikke beregnet som erstatning for oplysninger fra egen læge eller fra
  sundhedspersonale.
 3. Brug af indhold og ophavsret
  Du er velkommen til at downloade, fremvise eller printe oplysninger fra dette site. Dette
  site og dets indhold, herunder tekst og billeder ejes af Orifarm, dets associerede selskaber
  og/eller partnere. Ingen tilladelse eller ret kan gives til eller udledes af nogen varemærker,
  patenter, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, metoder eller andre
  beskyttede rettigheder tilhørende Orifarm, dets associerede selskaber og/eller dets partnere.
 4. Links til andre websteder
  Links til andre internetsider angives for brugervenlighedens skyld. Orifarm påtager sig
  intet ansvar for indholdet eller driften af disse og kan ikke holdes ansvarlig for erstatning
  eller skader, der skyldes indholdet eller driften.
 5. Fortrolighed
  Orifarm giver bindende tilsagn om fortrolighed. Brugeroplysninger bliver aldrig
  videregivet eller solgt. Læs mere i vores cookie – og privatlivspolitik.
 6. Oplysninger “som de er og forefindes”
  Oplysningerne på dette side formidles, som de “er og forefindes”. Orifarm fremsætter
  ingen erklæringer eller giver nogen garantier, hvad angår indholdet. Orifarm påtager sig
  absolut intet ansvar for, hvad der end måtte opstå i forbindelse med brugen af dette site
  eller dets indhold. Derudover hverken erklærer eller garanterer Orifarm, at din brug af
  sitets indhold ikke krænker tredjemands rettigheder, der ikke ejes af Orifarm eller dets
  associerede selskaber.
 7. Ansvarsfraskrivelse
  Orifarm kan ikke holdes ansvarlig for erstatning eller skader, der opstår som følge af din
  adgang til eller mangel på adgang til dette site eller som følge af din tiltro til oplysninger,
  der gives. Orifarm fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller
  følgeskader, pønalt begrundet erstatning og erstatning af konkret dokumenteret tab eller
  andre former for skadeserstatning, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form
  for tab eller skadeserstatning. Denne begrænsning omfatter skadeserstatning for eventuelle
  virusser, som måtte påvirke dit computerudstyr.
 8. Lovvalg
  Disse juridiske vilkår og dette sites indhold reguleres af og fortolkes i henhold til dansk
  materiel ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne meddelelse, og
  som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af de danske domstole.